Wet/Dry: installatie, fotoreeks, video (2009)

Wet/Dry vertrekt vanuit mijn fascinatie voor het opdrogen van materialen en de transformaties die dan plaatsvinden.

Meerdere malen worden we in de tentoonstelling met het werk Wet/Dry geconfronteerd. Ieder keer in een andere verschijningsvorm (een installatie, een fotoreeks, een video), telkens wordt het zelfde gegeven benaderd vanuit een andere aandachtpunt. In de video staat het condenseren van de tijd centraal, in de fotoreeks het moment, in de installatie de fysieke aanwezigheid.

Presentatie
On Unimportant Things, MAAC, Brussel, 2009