Koeren over duiven, de stad en hun hok (2015)

In de stad loop je wel eens voorbij aan een plek waar veel duiven samentroepen. Je hoort ze koeren. Iedere duif maakt het geluid, samen vormt het een soort dof rollend geroezemoes.

In de immersieve geluidsinstallatie ‘Koeren’ van kunstenaar Erik Nerinckx betreed je een open ruimte vol verwijzingen naar een duivenhok. Enkele kasten met hokjes staan verspreid over de ruimte, een metalen rooster ligt op de grond, wat verder vinden we rustplankjes, in een hoek staat een duivenmand. Overal zien we kleine luidsprekers, ze staan in en op, voor of achter de duivenhokken. Uit iedere luidspreker komt een dofrollend geluid. Het gekoer komt van alle kanten op de toeschouwer af. Via een veelheid van de luidsprekers wordt een meersporige geluidsopname -gemaakt in een duivenhok- hertaalt naar deze nieuwe ruimte. We worden omgeven door duiven.

In deze installatie ga ik voornamelijk op zoek naar de evocatieve kracht van een aantal objecten en een efemeer geluid. Kan ik aan de hand van een geluidsopname en een beperkt aantal voorwerpen in een specifieke plaatsing, een imaginaire beeld creëren dat in de verbeelding van de toeschouwer/luisteraar een hele wereld opent ?

Presentaties
Espèces d'espaces, Croxhapox, Gent, 2015
Zwijgstil, Muntpunt, Brussel, 2015
Sint-Lukasgalerie, Brussel, 2016
Coup de Ville, Sint-Niklaas, 2016